SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

12.2.2020

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa vieraili 11.2.2020 ryhmä ekumenian ja ihmisoikeuksien asiantuntijoita Nigeriasta. He edustavat mm. Nigerian kristillistä neuvostoa ja neuvoston perustamaa Ki...
3.1.2020

Toimi täytetään viideksi vuodeksi 1.11.2020 alkaen. SEN on Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö sekä as...
3.2.2020

Pohjoismainen ekumeeninen naiskomitea (NEKK) ja pohjoismainen WICAS (Women in Church and Society) kokoontuivat Oslossa marraskuussa 2019 (28. -30.11.2019). Suomesta mukana oli...
30.01.2020

Suomalaiset kirkot ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat tehneet vahvaa yhteistyötä uskontojohtajien kanssa yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi Suomessa. Tuomitsemme kaikki vihateot toisia uskontoja...
29.1.2020Suomen Ekumeenisen Neuvoston vapaakristillinen työryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa lukukaudessa keskustelemaan kristittyjen ykseydestä ja vapaakristillisten kirkkojen toiveista Neu...
27.01.2020

Turun Tuomasmessu viettää 30-vuotisjuhlaa vuonna 2020. Turussa Tuomasmessu lähti aikanaan liikkeelle Varissuon kirkosta, missä järjestettiin myös 30-vuotisjuhlamessu 26.1.2020. Liturgina j...
Lisää uutisia
Yhdymme kirkon 2000-vuotiseen rukoukseen idän ja lännen perinteiden mukaan. Rukoushetken kesto on noin 20 minuuttia ja sen jälkeen on mahdollisuus kohtaamiseen aamukahvin merkeissä.
Kaikki tapahtumat
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors