SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

6.9.2017

Eri kirkkokunnat sekä ekumeeniset tahot ovat jo pitkään nostaneet esille talouskysymysten yhteyttä ihmisten ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä ekologiseen kriisiin. Ekumeenisessa työskente...
3.9.2017
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) Itämeren
ympäristömaiden seminaari pidettiin Magdeburgissa 9.-14.8.2017 reformaation
merkkivuoden viettoon liittyen. Yksi päivä vietett...
5.9.2017
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu kaksipäiväiseen istuntoonsa Jyväskylässä 5.-6.9. 2017. Avauspuheessaan Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura nosti esiin reformaation merk...
1.9.2017
Paavi Franciscuksen ja ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen yhteinen julkilausuma luomakunnan puolesta rukoilemisen maailmanlaajuisena
päivänä.
31.8.2017
Huomenna, jos Jumala suo, alkaa Luomakunnan aika. Tänään 31.8.2017 huomiseen luomakunnan päivään ja ortodoksisen kirkkovuoden alkuun
valmistauduttiin Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja sen...
17.8.2015
Luomakunnan aika on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto edistää aloitteita viettää luomakunnan juhlaa ek...
Lisää uutisia
Luento- ja keskustelusarja reformaation merkkivuonna. Tilaisuudet ovat
kahden viikon välein sunnuntaisin klo 17. Luvassa on neljä korkeatasoista huipuasiantuntijaluentoa, niiden jälkeen keskustelua...
Paikallisekumeeninen foorumi kokoaa yhteen eri puolilla maatamme toimivia ekumeenisten työryhmien jäseniä ja ekumeniasta kiinnostuneita. Foorumi kokoontuu 6.10.2017 Lohjalla. Valtakunnallisen ekumeeni...
Kaikki tapahtumat
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190