SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

28.6.2018
EPRID (European Platform against Religious Intolerance and Discrimination) eli uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän vastainen eurooppalainen foorumi aloittaa uuden #FoRBDefender liikkeen...
26.06.2018
Avustaja on lapsen huoltajan valtuuttama henkilö, joka on
perehtynyt lapsen tilanteeseen ja hänen perheensä turvapaikkaprosessiin.
Avustaja tuntee perheen ja lapsi kokee hänet turvalliseksi ja l...
25.6.2018

Kirkkojen maailmanneuvosto järjesti 21.6.2018 Genevessä tapaamisen, jossa paavi Franciscus piti puheen ykseydestä. Hän onnitteli 70-vuotiasta Kirkkojen maailmanneuvostoa ja sanoi, että luku...
21.6.2018

Pyhä isä, paavi Franciscus saapui autosaattueessa Kirkkojen maailmanneuvoston Ekumeeniseen keskukseen Genevessä. Neuvostolla on meneillään keskuskomitean kokous, johon osallistuu jäsenkirkko...
21.6.2018
Maria Wolfram on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka tekee maalauksia ja installaatioita. Hän on prosessiorientoitunut ja maalaa ensisijaisesti öljyväreillä mutta myös mm. musteella ja akryylillä kank...
15.06.2018

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on käynyt yhteisneuvotteluja Maahanmuuttoviraston kanssa turvapaikanhakijoiden tilanteesta vuodesta 2016. 13.6. järjestettiin Maahanmuuttovirastossa pyöreän pöyd...
Lisää uutisia
27.10.2018 klo 12-17
Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki
Paikallisekumeeninen foorumi teemalla Ekumeeninen avioliitto 5.10.2018 Joensuussa.
Kaikki tapahtumat
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190