SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

17.09.2018
Kuinka voimme seurakuntana osoittaa vieraanvaraisuutta
ja tarjota kodin kaikille kansoille?
Miten uudet tulijat löytävät paikkansa seurakunnassa
ja suomalaisessa yhteiskunnassa?
Mitä...
13.09.2018

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry ja Suomen NMKY herättelivät keskustelua arjen turvallisuudesta Kokonaisturvallisuusmessuilla Lahden Messukeskuksessa...
12.9.2018

Ohjelma 12:30 Avaus
Kirkkojen maailmanneuvosto 70 vuotta – oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaelluksella Piispa dos. Simo Peura Rauhantyön teologia – oik...
6.9.2018

Monia eri kirkkokuntia edustava ekumeeninen seurakunta yhtyi kiitosakatistokseen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja kokoontui rukoushetkeen kirkon pihassa 6.9.2018. Kyse oli jo perinteeksi muo...
04.09.2018
Kaikkien Suomen kirkkojen
yhteinen ihmisoikeuskampanja Ekumeeninen
Vastuuviikko, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta haastavat seurakunnat edistämään
naisten ja mi...
3.9.2018
Tänä vuonna Ekumeenisen Vastuuviikon teema on naisten työ. Teema on monin tavoin sekä mielenkiintoinen että haasteellinen. Naisten tekemä työhän ympäröi meidät kaikkialla. Usein se on kuitenkin kans...
Lisää uutisia
Paikallisekumeeninen foorumi teemalla Ekumeeninen avioliitto 5.10.2018 Joensuussa.
27.10.2018 klo 12-17
Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki
Yhdymme kirkon 2000-vuotiseen rukoukseen idän ja lännen perinteiden mukaan. Rukoushetken kesto on noin 20 minuuttia ja sen jälkeen on mahdollisuus kohtaamiseen aamukahvin merkeissä.
Kaikki tapahtumat
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190