SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Aktuellt


Den kristna gemensamma ekumeniska missionshelgen firar vi 12-13 oktober 2019 under temat Tacksamhet. Kyrkornas gemensamma mission har återupplivats efter Kyrkornas världsråds möte i Arusha, Ta...
Äktenskapsforskaren och prästen Emma Audas (ev.luth.) medverkar i ett seminarium om äktenskapet tisdagen den 10 september kl. 12-15 i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1, Helsingfors. Temat för semin...
Dokumentet Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad publiceradess av Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) den 12 juni 2019. Dokumentets syfte är att hjälpa och stöda kyrkornas och församlingarnas m...
Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för...
Klimatuppvärmningen och dess inverkan på naturen som hotar hela skapelsen har varit bekant i forskarkretsar i många år. Också kyrkorna i den globala ekumeniska rörelsen har länge uppmärksammat klima...
Religionsfriheten garanterar att alla får tro och leva enligt sin egen övertygelse. Men hur blir det när övertygelser möts eller kommer i konflikt med lagar och förordningar? Hur kan vi leva...
Vi kommer från öst och väst, vi kommer från syd och nord. Att sitta till bords med Jesus en gång och höra Hans välkomstord. Jag kommer idag från nord – steg på tåget kl. 6.48 och kom fram h...
Författare och förkunnare Runar Eldebo var gästtalare vid ett seminarium som ERF:s Sektions för finlandssvensk ekumenik ordande den 30 januari 2019 i Andreaskyrkan i centrum av Helsingfors. Föredr...
För ett par år sedan kom det plötsligt 30.000 flyktingar till vårt land. Trots att det här bara motsvarade en halv % av Finlands befolkning krisade många system, inte minst inom politiken...
Anmälningar senast 31.1.2019 till Nora Repo-Saeedille (, 09 2340 2525).
Tid: 30.1.2019 kl. 12-14. Servering från kl. 11.30 Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors
Jesu bön om enhet förpliktar varje kristen kyrka till samtal och samarbete med...
Herren är mitt ljus och min räddning
Kvinna, din tro är stark
 Herren Sebaot är hans namn
Att bära ett glädjebud till de fattiga
Nöj er med vad ni har
Nådig och barmhärtig är Herren
Vad ni säger skall vara ja eller nej
Låt rätten välla fram som vatten
Viktiga teman och uppgifter kallar oss till gemensam bön i januari 2019, när vi firar ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Ekumeniska böneveckans tema ”Var ärliga och rättvisa” är en up...
Republikens president Sauli Niinistö har den 28 november 2018 underskrivit böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2019. Ekumeniska böneveckans tema Var ärliga och rättvisa påmi...
Den årliga utmärkelsen Ekumenisk gärning gick i år till den ekumeniska påskvandringen i Kuopio. Diplomen överlämnades vid Ekumeniska Rådets höstmöte 12.11.2018 i Jyväskylä av ordföranden, ä...
Ekumeniska Rådet i Finland, samlat till höstmöte i Jyväskylä 12.11.2018 valde enhälligt evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma till ny ordförande. Ordförandens mandatperiod är...
Learn about Christian faith from different churches and denominations. Find out about the ecumenical movement. Make new friends and discover a wonderful city.

Be1 (BeOne) -Ecumenical Course wi...
Gud, vi ber för alla kvinnor och flickor, som likt Noomi och Rut begett sig iväg i hopp om att hitta mat för att överleva.Vandra du med dem, liksom du gick med ditt folk genom öknen. Beskydda dem som...
De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas den andra helgen i oktober (från lördag till söndag).
I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomis...
Biträdet är en person som barnet utsett och som känner barnets situation och asylprocessen kring barnets familj. Biträdet känner familjen och barnet upplever biträdet som en trygg och pålitlig vuxen.
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars 2018 behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från l...
Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn
Att bygga upp familjelivet och kyrkan
Tänk också på andras bästa
Hör ropet från mitt folk från fjärran land
Inte längre som en slav utan som en kär broder
Er kropp är den heliga Andens tempel
Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten
När Harriet och Marcus Henricsson vigdes i Purmo baptistkyrka för 23 år sedan gjorde de samtidigt lokal kyrkohistoria.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190