SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Aktuellt


Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä (lauantaista sunnuntaihin). De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas den andra helgen i oktober (från lörda...
I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomis...
Biträdet är en person som barnet utsett och som känner barnets situation och asylprocessen kring barnets familj. Biträdet känner familjen och barnet upplever biträdet som en trygg och pålitlig vuxen.
Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för...
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars 2018 behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från l...
Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn
Att bygga upp familjelivet och kyrkan
Tänk också på andras bästa
Hör ropet från mitt folk från fjärran land
Inte längre som en slav utan som en kär broder
Er kropp är den heliga Andens tempel
Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten
När Harriet och Marcus Henricsson vigdes i Purmo baptistkyrka för 23 år sedan gjorde de samtidigt lokal kyrkohistoria.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190