SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi (Gal.3:28)

Pyhän Henrikin katolinen kirkko Helsingin Kaivopuiston kupeessa valmistui vuonna 1860. Nimensä se sai 1150 Ruotsista Suomeen lähetystyöhön tulleesta brittiläissyntyisestä piispa Henrikistä. Kirkon rakentamiseen vaikuttivat tuolloinen balttialais-saksalainen kenraalikuvernööri Friedrich Berg ja hänen italialaissyntyinen puolisonsa Leopoldina Cigogna. Koska kyseessä oli sotilaskirkko, rakennuksen kustansi ennen muuta Venäjän armeija. Kirkko rakennettiin pääasiallisesti tsaarin armeijassa palvelevia puolalaisia ja liettualaisia  sotilaita varten. Koska maassa oli muitakin katolilaisia, kirkossa saarnattiin mm. ranskan kielellä.

 

Suomen itsenäistyttyä kirkon puolalaiset sotilaspapit korvattiin hollantilaisilla Pyhän Sydämen veljeskunnan papeilla. He vaikuttivat paljon kirkon uudelleen sisustamiseen. Vuosisadan alussa kirkon kuoriin hankittiin Irlannista lasimaalaukset ja Portugalin olympiamaajoukkue lahjoitti 1952 kirkkoon Fatiman madonnan patsaan, joskin erään itävaltalaisen taiteilijan kaunis Marian patsas oli jo kirkossa.

 

Pyhän Henrikin kirkon kirkkoherroina on sittemmin toiminut myös suomalaisia ja nykyään italialaisiakin pappeja. Kirkossa vietetään pyhää messua noin 10 kielellä, jopa arameaksi. Puolet seurakunnan jäsenistä on maahanmuuttajia ja he jakautuvat noin 70 kansallisuuteen. Myös papiston joukosta monikansallisuus tulee esiin. Siellä on eurooppalaisten lisäksi mm. burmalaisia, vietnamilaisia, filippiiniläisiä, ruandalaisia, kamerunilaisia, ecuadorilaisia jne.

 

Kun ajattelen koko pientä Helsingin katolista hiippakuntaa, mieleeni tulee helposti apostoli Paavalin sana galatalaisille: "Yhdentekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi." (Gal. 3:28)

 

Jo kristinuskon alkuvaiheista lähtien kirkko on, varsinkin Paavalin lähetystyön ansiosta, muodostunut ykseydeksi moninaisuudessa. Monet ihmisten identiteettiin kuuluvat tekijät kuten kieli, kansallisuus, kulttuuri, ihonväri, varallisuus, sosiaalinen asema, sukupuoli ja ikä eivät ole periaatteellisesti erottavia asioita kirkossa. Siellä kaikki ovat kasteen perusteella keskenään veljiä ja sisaria, joilla on yhteinen taivaallinen Isä ja yhteinen Lunastaja Jeesus Kristus. Pyhän Hengen lahjan kautta Isän ja Pojan ykseys on läsnä kirkossa ja uskovissa.

 

Yhteisen uskon, toivon ja rakkauden tulisi liittää kristityt toisiinsa. Näkyväksi tämä tulee erityisesti eukaristian vietossa. Syvällisellä tavalla kirkko on jo nyt kuva taivaasta, jossa kaikki erottavat muurit ihmisten välillä on purettu. Tästä syystä kaikki rotuerottelu, syrjiminen, sorto ja jopa ihmisarvon polkeminen on syntiä ihmisiä ja Jumalaa vastaan. Kirkko on paikka, jossa voi oppia päästämään irti ennakkoluuloista, suvaitsemattomuudesta ja vieraan pelosta ja päästä keskinäiseen yhteyteen ja toistensa kunnioittamiseen — niin, rakastamiseen.

 

Kyseessä on tietoinen haaste, jonka eteen meidät kaikki asetetaan. Vuosia sitten Helsingin Hermannin kaupunginosassa oli pieni Äiti Teresan veljien yhteisö. Kuten tunnettua, Äiti Teresan sisaret ja veljet vierailevat osattomien, köyhien yksinäisten ja erityisesti kuolevien luona. Yksi noista intialaisista veljistä kävi usein tapaamassa vankeja Helsingin vankilassa. Vangit eivät puhuneet englantia eikä veli puhunut suomea. Silti heidän keskelleen syntyi sanaton yhteisymmärrys. Veli viipyi heidän luonaan, hymyili heille ystävällisesti ja tällä tavalla säteili hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä mikä loi levollisuuden ja rauhan. 

 

Meidän sydämestämme kaikki on lähtöisin ja siitä riippuvaista. Jumala voi koskettaa sydäntämme näkemään jokaisen ihmisen veljenämme ja sisarenamme.

   

+ Teemu Sippo SCJ


Teemu SippoPiispa Teemu Sippo SCJ, Helsingin katolisen hiippakunnan piispa
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190