SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

27.11.2020
Ekumenia tarkoittaa kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyötä. Joulu on kristityille tärkeä juhla, jolloin muistellaan Jeesuksen, Vapahtajan syntymää. Kristillisten yhteisöjen joulunviettotavo...
18.11.2020

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö sekä asiantuntijaelin. SEN ha...
11.11.2020

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat tapasivat etäyhteydellä 11.11.2020. Koronapandemian aikana kirkot ovat olleet monelta osin samanlaisten haasteiden ede...
11.11.2020


Hinta talkooperiaatteella tehdylle kalenterille on kohtuullinen, 20 euroa - kaikki kalenterimyynnistä saatu tulo menee 100-prosenttisena Joensuun NNKY-yhdistykselle - tilauksia voi tehdä heti...
5.11.2020

Viisi kirkkokuntaa, viisi erilaista, mutta samansuuntaista yhteiskunnallista opetusta. Evankelis-luterilaisen, helluntailaisen, ortodoksisen, katolisen ja reformoidun kirkon edustajat esittelev...
2.11.2020
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 27.10.2020 antanut vuoden 2021 julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että rukouspäivät Ekumeenisella...
Lisää uutisia
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors