SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Leolle Pyhän Henrikin risti 8.6.2008

Pyhän Henrikin risti (Kuva: Markku Pihlaja)
Arkkipiispa Jukka Paarma on myöntänyt Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leolle Pyhän Henrikin ristin kirkkojen keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön edistämisestä kotimaísessa ja kansainvälisissä ekumeniassa.

 

Arkkipiispa Paarma luovutti ristin Kuopiossa Pyhän Nikolaoksen katedraalissa 8. kesäkuuta.

 

Pyhän Henrikin risti on korkein Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus, mikä voidaan myöntää myös toisten kirkkojen edustajille.

 

Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet emeritusarkkipiispa John Vikström, ekumeniikan professori Tuomo Mannermaa, presidentti Martti Ahtisaari ja rovasti Paul Saari.

 

Ev.lut kirkolliskokous päätti Pyhän Henrikin ristin käyttöönotosta vuonna 2005. Kunniamerkit myöntää arkkipiispa ja ensimmäisen kerran ne jaettiin vuonna 2007.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors