SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arvot mekin ansaitsemme -seminaarissa pohdittiin uskonnonopetusta 5.-6.3

 

Aika ajoin otsikoihin nousee oman uskonnon opetuksen merkityksen pohdinta. Maamme ainutlaatuista järjestelmää saatetaan arvostella sitä tarkemmin tuntematta. Paineita on myös uskonnon- ja elämänkatsomustiedon oppituntien vähentämiseen.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatuasiain jaoston ja Suomen Lähetysseuran järjestämässä seminaarissa tarkasteltiin suomalaisen katsomusopetusjärjestelmän monipuolisuutta ja sen tarjoamia eväitä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen monikulttuuristuvassa maassamme.

 

Lue .Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors