SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ehdota vuoden 2019 ekumeenista tekoa

Ekumeeninen teko -tunnustuksen kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen. Vuoden 2019 Ekumeeninen teko -tunnustuksen saajaksi pyydetään tekemään ehdotuksia 31.8.2018 mennessä.

 

Tunnustus voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat yhdessä. Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Ehdotukset osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 31.8.2019 mennessä:

 

SEN:n hallitus päättää tunnustuksen saajan ja kunniakirja luovutetaan SEN:n syyskokouksen yhteydessä 11.11.2019 Joensuussa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190