SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen uskontodialogi ja kristillinen vastuu luomakunnasta  - Uusia asiakirjoja Faith and Order -komissiolta

Kirkkojen maailmanneuvosto  (KMN) Faith and Order-komissio on viime aikoina julkaissut useita asiakirjoja:

Cultivate and Care - An Ecumenical Theology of Justice for and within Creation (2020)

Ilmastonmuutoksen vakava haaste edellyttää, että kirkkojen matkaan kohti näkyvää ykseyttä on sisällyttävä vuoropuhelua, joka johtaa myös konkreettisiin tekoihin luomakunnan hyväksi. Tämän teologisen asiakirjan tarkoituksena on osoittaa, kuinka reaktioitat ympäristötuhoihin voi motivoida kristillisellä uskolla Luojaan, Lunastajaan ja Pyhittäjään.

Love and Witness: Proclaiming the Peace of the Lord Jesus Christ in a Religiously Plural World
(2020)

Asiakirja pyrkii vastaamaan uskonnollisen monimuotoisuuden todellisuuteen tutkimalla, mitä eri kristilliset perinteet voivat lausua yhdessä kohtaamisissaan muiden uskontojen kanssa.

Churches and Moral Discernment. Volume 1: Learning from Traditions

Asiakirja sisältää 14 kirkollisen tradition kuvaukset niiden moraalisten kannanottojen syntyprosesseista. Se

esittelee prosesseissa käytettyjä lähteitä,  lähteiden keskinäistä vuoropuhelua ja sitä, ketkä osallistuvat näihin prosesseihin.

Verkossa:  

 

Churches and Moral Discernment. Volume 2: Learning from History

Asiakirja esittelee konkreettisia historiallisia tapausesimerkkejä siitä, miten kirkot ovat muokanneet moraalikäsityksiään. Käsittelyssä ovat teemoina esimerkiksi orjuus, uskonnonvapaus, aviolitto, itsemurha ja kirkko-valtio- suhteet sekä kristillinen näkemys sodasta ja rauhantyöstä. Asiakirja esittelee samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kirkkojen lähestymistavoissa historiallisessa perpektiivissä.

Verkossa: 
Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors