SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Erilaisuus ei ole uhka, vaan mahdollisuus

Tämä on syytä muistaa nykyisten Euroopan haasteiden keskellä. Muurien murtaminen ja siltojen rakentaminen on edelleenkin keskeinen tehtävämme, totesi TT Peter Pavlovic, joka on EKK:n ympäristöverkoston asiantuntija. Politiikan ja talouden rinnakkaiselo ja keskinäinen vaikutus ovat aikamme yhteisöissä realiteetti. 


– Kristittyjen erityistehtävä on tuoda tälle foorumille näkökulma etiikan ja talouden erottamattomuudesta sekä myös teologian ja politiikan vuoropuhelun välttämättömyydestä. Kirkoilla on vastuu näissä kysymyksissä ja sitoutuminen on välttämätöntä. Näiden kysymysten on oltava näkösällä kirkkojen julkisessa roolissa.

 

Peter Pavlovic on toimittanut uuden julkaisun  European Economic Governance as a Dialogue between Theology, Economics and Politics. Julkaisu pyrkii vahvaan teologiseen keskusteluun teologiasta, etiikasta, politiikasta ja taloudesta. EKK on lähestynyt jäsenkirkkojaan avoimella kirjeellä, jossa kutsutaan keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Kirjeessä muistutetaan, että on kulunut 15 vuotta siitä, kun Euroopan yhteisiä arvoja korostava julkaistiin.


– Ajassamme, vähemmän kuin yksi sukupolvi CO:n julkaisemisen jälkeen, yhteisiin arvoihin ja yhtenäisyyteen kutsuminen näyttää hämärtyneen. Eurooppalaiset ovat osittain jo menettäneet luottamuksensa Euroopan yhtenäiseen arvopohjaan. Kansalliset edut nousevat keskiöön ja luottamus poliitikkoiin on murenemassa.

– EKK:n keskeisin kysymys on, miten voimme varmistua, että perustavaa laatua olevat arvot – ihmisarvon kunnioitus, rauha, oikeudenmukaisuus, vapaus, suvaitsevaisuus, osallistuminen, solidaarisuus, kestävä kehitys – voisivat ohjata maanosamme poliittista prosessia. Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors