SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisoikeuksiin sitoutuminen on vaikuttamisessa välttämätöntä

Ihmisoikeustyössä on tärkeää vaikuttaa EU:n päätöksenteon lisäksi kirkkoihin. Jotta kirkkojen ääntä kuunnellaan EU-instituutioissa, puhe on kyettävä kääntämään ihmisoikeuksien kielelle. EKK pyrkii osaltaan edistämään sitä, että ihmisoikeuksien tuntemus kirkoissa kohenee ja ihmisoikeuksien ajatellaan sopivan yhteen kristillisen teologian kanssa. 

 

Ihmisoikeusasiantuntija Elizabeta Kitanovic kertoi, että parhaillaan ihmisoikeustyössä keskitytään erityisesti Syyrian ja Irakin tilanteeseen. Euroopan kirkkojen tukea tarvitaan helpottamaan näissä maissa vallitsevaa humanitaarista hätää ja luomaan edellytyksiä sovinnon syntymiselle. Kirkot kantavat erityistä huolta kristittyjen vainoista ja pakkokäännytyksistä sekä kirkkojen tuhoamisesta. Kitanovic huomautti, että kirkoilta vaaditaan solidaarisuuden osoittamista myös Eurooppaan tulleita turvapaikanhakijoita kohtaan.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors