SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisoikeus-näkökulmaa COMECEssa

Euroopan Unionin katolisten piispainkokousten komissio (COMECE) edustaa 28 jäsenmaan katolisia piispainkokouksia. COMECE:n tiimi monitoroi EU:n toimintaa ja aloitteita sekä pyrkii vaikuttamaan päätösten tekemiseen kirkon näkökulmasta. 


Komission pääsihteeri isä Olivier Poquillon OP otti meidät 12.5.2017 ystävällisesti vastaan ja esitteli komissiota. Toiminta perustuu ihmisoikeus-näkökulmaan. Se keskittyy mm. turvapaikkapolitiikkaan, terveyteen ja bioetiikkaan, kestävään kehitykseen, oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien suhteen, kuten Isä Olivier Poquillon painotti, kaikki ihmisoikeudet on otettava keskusteluissa huomioon.

 

– Kirkot ovat olleet luomassa YK:n ihmisoikeuksia. Ne perustuvat ihmisen arvoon (dignity), joka on teologinen perusarvo.

 

Toimistossa työskentelee mm lakimiehiä, jotta komissio pystyy sanoittamaan vaikuttamistoimintaansa hallinnollisella kielellä. COMECE tekee läheistä yhteistyötä EKK:n kanssa.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors