SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot puolustavat Eurooppaan pyrkivien ihmisarvoa

Pakolaisuutta ja siirtolaisuutta koskevaa työtä esitteli tarkemmin Kirkkojen siirtolaisuuskomission (CCME) asiantuntija, TT Torsten Moritz. EKK:n kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva CCME perustettiin vuonna 1964 vastaamaan Euroopan sisäisen siirtolaisuuden asettamiin haasteisiin. Tuolloin ajankohtaisista kysymyksistä monet ovat ratkenneet, mutta Euroopan ulkopuolelta suuntautuva kiihtynyt liikkuvuus tekee CCME:n työstä polttavan ajankohtaista. 

 

CCME toimii yhteistyöfoorumina kirkoille ja toisaalta pyrkii vaikuttamaan EU-politiikkaan. Kirkkoja yhdistää näkemys jokaisen ihmisen luovuttamattomasta arvosta, jota vastaan sotii ihmisten jakaminen ”hyviin” ja ”huonoihin” siirtolaisiin tai turvapaikanhakijoihin. CCME:n kautta kirkot pyrkivät vaikuttamaan muun muassa siihen, että oikeus yksilölliseen ja tasapuoliseen turvapaikkamenettelyyn toteutuisi ja että lainsäädäntö ja käytännöt mahdollistaisivat yhä useammalle Eurooppaan pyrkivälle turvallisen reitin valitsemisen ja pysymisen yhteydessä perheeseen.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors