SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teologinen dialogi ja työ rauhan hyväksi

Katariina Väisänen, Mari-Anna Pöntinen ja Perry Johansson kuuntelevat keskittyneesti Katerina Pekridoun esitystä.

EKK on aloittanut uudelleen teologisen työskentelyn viime vuoden lopulla. Teologiseen työskentelyyn kuuluu kirkkojen missiologisen osaamisen vahvistaminen, kulttuurien ja uskontojen välinen dialogi sekä teologinen työskentely. 


Teemat nousevat yhteistyöstä Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa. EKK on mm mukana järjestämässä KMN:n opiskelijoille suunnattua tänä vuonna Berliinin kirkkopäivien yhteydessä. 

 

Rauhantyö on liitetty teologiseen työskentelyyn. EKK muun muassa liittyy keskusteluun oikeutetusta rauhasta ja sodasta. Tämän päivän Euroopassa rauhantyö on erityisen tärkeää vastakkainasettelun vuoksi. Suunnitteilla on myös välimiestyöskentely konfliktitilanteissa. Teologista dialogia ja rauhantyötä koordinoi väitöskirjaansa lopetteleva kreikkalainen ortodoksiteologi Katerina PekridouLahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors