SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Työelämä – kirkkojen perspektiiviä keskeisiin kysymyksiin

Professori Frank-Dieter Fischbach on sosiaalietiikkaan erikoistunut teologi. Hän pohti sitä, että Euroopan kirkot eivät ehkä riittävästi ole ottaneet työelämän kysymyksiä agendalleen. Tosin ilahduttavan poikkeuksen tässä tekee Suomen ev.-lut. kirkko, jolla jo usean vuosikymmenen ajan ollut virkamies, jonka erityisellä vastuulla nämä kysymykset ovat. 

 

Ihmiskeholle ja -mielelle keskeinen työn ja levon rytmi ryyditti keskusteluamme. Sunnuntain lepopäivä-merkityksen muuttuminen on monissa Euroopan maissa koettu, kun kaupat voivat olla auki jokaisena viikonpäivänä. Kristillisen uskon ja elämän kannalta olisi merkityksellistä, mikäli sunnuntain aseman yleisenä lepopäivänä tunnustettaisiin edelleen. Näyttää kuitenkin siltä, että peli on menetetty.

 

Aiheellinen huoli on myös siitä, että säilyykö sunnuntain merkityksellisyys ja erityisasema. Työaikalain mukaan pyhätyöstä on maksettava kaksinkertainen palkka, ja lisäksi on vastaava vapaapäivä järjestettävä jonakin muuna viikonpäivänä. Kun kaikki päivät ovat työpäiviä, on vaarana, että sunnuntain erityisasema häviää, eikä kaksinkertaista palkkaa makseta siitä, että ihminen suostuu tulemaan sunnuntaina työhön. Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors