SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vierailu parlamentissa

Pääsihteeri ja Vastuuviikon koordinaattori vierailivat Euroopan parlamentissa ja tapasivat europarlamentaarikko Heidi Hautalan


Keskusteluissa käsiteltiin ihmisoikeustyötä EU:ssa ja kirkkojen työskentelyä europarlamentaarikon silmin sekä muita ajankohtaisia asioita. Vierailun lopuksi sovittiin mahdollisesta yhteistyöstä, esimerkiksi seminaarin puitteissa.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors