SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kääntymiset ja muutokset – IAMS Soulissa

(IAMS) järjesti konferenssin kääntymisestä ja muutoksesta teemalla Conversions and Transformations: Missiological Approaches to Religious Change. Konferenssi järjestettiin Soulissa, Etelä-Koreassa 11.-17.8.2016.

 

Suomalaiset osanottajat olivat IAMS:n puheenjohtaja, professori Mika Vähäkangas, professori Auli Vähäkangas, professori Miikka Ruokanen. Ev.-lut. kirkkohallituksesta olivat pääsihteeri Jyri Komulainen, KLK:n johtaja Risto Jukko ja lähetysteologi Jaakko Rusama. Suomen Lähetysseuraa edusti TT Jukka Kääriäinen. Myös tutkija Lotta Gammelin osallistui. 

 

Suomen Ekumeenista Neuvostoa edusti pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen.

Konferenssissa juhlittiin , jonka pääeditori on professori Kirsteen Kim, muita editoreita ovat professori Stephen Bevans Chicagosta (CTU) ja professori Miikka Ruokanen Helsingin yliopistosta.

 

Samalla juhlittiin sarjan ensimmäistä julkaisua , jonka ovat toimittaneet SEN:n pääsihteeri ja NIME:n puheenjohtaja Jonas Jörgensen Tanskasta. 

 

IAMS kokoontuu joka neljäs vuosi. Uudeksi puheenjohtajaksi nelivuotiskaudeksi valittiin Chicagon Notre Damin katolinen professori Paul Kollmann. Vaihto tapahtuu joulukuussa.

 

on akateeminen, ekumeeninen yhdistys, jonka tavoite on akateeminen keskustelu kirkkojen missiosta muuttuvassa ajassa.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors