SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kenelle vuoden 2013 Ekumeeninen teko -tunnustus. Voit vaikuttaa!

 

Ekumeeninen teko -tunnustuksen kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen. Vuoden 2013 Ekumeeninen teko -tunnustuksen saajaksi pyydetään tekemään ehdotuksia 24.2.2014 mennessä.

 

Tunnustus voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat yhdessä. Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Ehdotukset osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 24.2.2014 mennessä:

 

SEN:n hallitus päättää tunnustuksen saajan ja kunniakirja luovutetaan SEN:n kevätkokouksen yhteydessä Espoossa 7.4.

 

Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vidare strävanden efter Kristi kyrkas synliga enhet.

 

Utmärkelsen kan beviljas till ett projekt eller en idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en eller flera församlingar. Man kan belöna både nya idéer och ekumenisk kontinuitet och uthållighet.

 

Alla kan ge förslag på mottagare till utmärkelsen. Förslagen sänds senast 24 februari till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland:

 

ERF:s styrelse besluter om mottagaren och diplomet överlämnas vid ERF:s vårmöte i Esbo den 7 april.

 

Aikaisemmin palkitut

 

Vuoden 2010 Ekumeeninen teko: Forssan katukirkkoyhdistys ja sitä tukevat seurakunnat (tunnustus annettu 28.4.2011).

 

Vuoden 2011 Ekumeeninen teko: Turun Helluntaiseurakunta ja Turun Mikaelinseurakunta yhteisestä 90-vuotisjuhlan viettämisestä vuonna 2011 (tunnustus annettu 27.4.2012).

 

Vuoden 2012 Ekumeeninen teko: Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman vapaaehtoiset (tunnustus annettu 18.4.2013)


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190