SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkohistorian siipien havinaa 14.12. Helsingin Kristuskirkossa

Arkkipiispa Kari Mäkinen ja piispa Christian Alsted allekirjoittivat sopimuksen.

 

Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyösopimus allekirjoitettiinn 14.12.2010 metodistikirkko Kristuskyrkanissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistuneet kokivat olevansa mukana todistamassa merkittävää ekumeenista edistysaskelta. 

 

Arkkipiispa Kari Mäkisen ja United Methodist Church -kirkon pohjoisen alueen tanskalainen piispa Christian Alsted allekirjoittivat sopimuksen. Piispa Matti Repo (lut.) ja pastori Tapani Rajamaa (met.) käsittelivät omista näkökulmistaan oppikeskustelujen kulkua.

 

Lue lisää, klikkaa .Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors