SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike -opintojakso Avoimessa yliopistossa alkaa maaliskuussa

Avoimen yliopiston Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike -opintojakso alkaa maaliskuussa, se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Kurssilla käsitellään muun muassa kirkkojen ykseyspyrkimyksiä ja vuoropuhelua, ekumeenisen liikkeen syntyä ja kehitystä sekä kirkkojen tarjoamaa kansainvälistä apua.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman opetukseen.

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvailla eri kirkkojen ja tunnustuskuntien erilaisia edellytyksiä toistensa kohtaamiseen ja syvempään yhteistyöhön
- pystyy tarkastelemaan yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkojen lähentymiseen.
- osaa tunnistaa, vertailla ja kuvailla eri ekumeenisten organisaatioiden profiileja
- osaa soveltaa oppimaansa erilaisissa ekumeenisiin tai uskontojen välisiin asiantuntiatehtävissä ja kehittämään itsenäisesti uusia kohtaamisen ja dialogin muotoja
- pystyy ilmaisemaan asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Sisältö:
- kirkkojen ykseyspyrkimykset historiallisena ja opillisena kysymyksenä
- modernin ekumeenisen liikkeen synty ja kehitys
- ekumeeninen liike ja laajemmat yhteiskunnalliset kysymykset
- kirkkojen väliset vuoropuhelut
- kirkkojen globaali kansainvälinen apu


Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors