SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luomakunnan aika 1.9.–4.10.2019

Luomakunnan aika ( tai ) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10.
Vuoden 2019 materiaalin on suomentanut asiantuntija Kati Pirttimaa. Aineisto sisältää rukousmateriaalia, raamatunkohdat ja toimintavinkkejä, jotka kansainvälinen työryhmä on valmistellut rukousjaksolle.

Luomakunnan aika 2019.pdf
Luomakunnan aika 2019 raamatunkohdat.pdf
Arkiretriitti Luomakunnan aika 2019.pdf
Lisätietoja ja materiaalia englanniksi:
Lisätietoja Luomakunnan ajan viettämisestä suomeksi:


Aloita rukoushetki sytyttämällä kynttilä, tuo tilaan esineitä ja asioita kuvaamaan paikallista biodiversiteettiä, ja aloita rukoilemalla
Käytä oheista tansanialaista siunausta, tai kutsu nuoret muokkaamaan se sopivaksi omaan ympäristöönne. Se voi olla lapsille ja nuorille innostava projekti.
Jokaisella viikolla on oma teemansa. Valikoituja raamatunkohtia ja pohdintoja voidaan käyttää Luomakunnan aikana.
Seuraavat ehdotukset voivat auttaa suunnittelemaan kestävän kehityksen tapahtuman omassa yhteisössäsi.
Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa
Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläi...
Samalla kun jokainen kristillinen yhteisö viettää Luomakunnan aikaa omalla tavallaan eri puolilla maailmaa, muutamiin tapahtumiin voidaan liittyä yhtenä suurena yhteisönä.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors