SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne

 

Ranskalle on ominaista monimuotoisuus. Ranska on entinen siirtomaavalta, ja sen historiassa on monia puolustus- ja valloitussotia, jotka ovat muovanneet länsimaista poliittista ja uskonnollista historiaa. Vuosisatojen varrella tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset ovat levinneet yli maantieteellisten rajojen.

 

Ranskan vallankumouksen ja naisten oikeuksien julistuksen vaikutukset ovat nykyään nähtävissä ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa.

 

Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta on Ranskassa etsitty niin filosofian kuin taiteen keinoin. 1800-luvulla Victor Hugon romaani Les Miserables ja nyt 2000-luvulla vaikuttava järjestö Les Indivisibles ovat tuoneet tietoisuuteemme köyhyyden ja siirtolaisuuden sekä siihen kietoutuvan rasismin.

 

Siirtolaisuus ei ole uusi ilmiö. Se on osa ihmiskunnan historiaa. Raamatun uskon äidit ja isät olivat siirtolaisia vierailla mailla. Eivät he aina löytäneet lepopaikkaa, kärsimystä lievittävää halausta tai nälkää vievää leipää. Ranskassa siirtotyöläiset toivotettiin tervetulleiksi, kunnes lainsäädännön kiristykset tekivät monista paperittomia.

Ranskan MRP rohkaisee meitä avoimuuteen ja yhteyden etsimiseen. Tämä vahvistaa MRP:n kutsua toimia liikkeenä, joka rukoilee tiedostavasti ja toimii rukouksesta käsin.

 

 

Maailman rukouspäivän 2013 aineistoa Ranskasta

MRP-kuvia Ranskasta.

 Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors