SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mitä Kööpenhaminassa opittiin? Miten eteenpäin?

 

YK:n ilmastoneuvottelut Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 saivat valtiojohtajien lisäksi liikkeelle myös kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Heidän huolenaan on erityisesti se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä kaikista köyhimmissä maissa, joilla on heikoimmat mahdollisuudet sopeutua niihin.

 

Kirkkojen ja järjestöjen delegaatiot olivat seuraamassa neuvotteluja ja tapaamassa virallisia kokousedustajia. Kysymys on ennen kaikkea vaikuttamistoiminnasta.

 

Mitä Kööpenhaminassa opittiin ja miten tästä eteenpäin? Muun muassa näitä asioita pohdittiin iltapäiväseminaarissa 26.1.2010 Helsingissä.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors