SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Esikuvat ja tulevaisuuden näkymät

Työmenetelminä olivat yleisistunnot, ryhmäkeskustelut sekä Raamattutunti. Seminaarin teeman mukaisesti osallistujia oli pyydetty tuomaan mukanaan kertomus itselle merkittävästä naishenkilöstä, joka saattoi olla historiallinen tai yhä elävä. Ryhmiä oli kolme käyttökielen mukaisesti, joten keskustelu oli vaivatonta ja osallistujille seminaarin merkittävin toimintamuoto. 

 

Oli äärettömän mielenkiintoista kuulla eri aikakausien ja erilaisen elämäntyön tehneistä naisista ja tutustua näyttelyyn. Kaiken kuulemisen ja näkemisen jälkeen tuli suuri kiinnostus tutustua monen naisen elämään tarkemmin ja lukemisen lista olikin monella viemisinä kotiin. Minulle mm. oli täysin uusi tuttavuus Turkuun haudattu metodistikirkon sisar Anna Eklund (1867-1949), joka merkittävänä elämäntyönään auttoi köyhistä köyhimpiä Pietarissa ja on suuresti kunnioitettu Virossa. Annan elämästä on myös kirjoitettu kirja. 

 

Toinen yllättävä tuttavuus oli Suomesta 4-vuotiaana Ruotsiin perheensä mukana muuttanut (1801-1865), joka oli naisten elämästä kertovilla romaaneillaan tullut aikanaan maailmankuuluksi, mutta joka vielä nykyään erityisesti Ruotsissa muistetaan naisten oikeuksien puolesta taistelleeksi edelläkävijäksi.

 

Muita myös meillä Suomessa tunnettuja esikuvia olivat mm. Ilse Friedeberg (1914-1998), Etty Hillesum (1914-1943), Simone Veil (1927-1917) ja Dorothee Sölle (1929-2003). Kirkon pyhistä esillä olivat Valentina Minskaja (1888-1969, kanonisoitu v.2006) ja marttyyri Eudokia (mestattiin v.107).

 

Naistarinoiden rinnalla toinen ryhmäkeskustelun aihe oli tulevaisuuden näkymät, visiot, henkilökohtaisesti ja Euroopan Foorumin sekä kansallisten foorumeiden työtä ajatellen. Saimme johdannoksi muutamia esiäitien ajatuksia, kuten: "Voidaksemme katsoa eläväiseen tulevaisuuteen, tarvitsemme muiston alkujuuristamme” (Elisabeth Raiser) ja ”Noista päivistä 15 vuotta sitten, siis vuodesta 1978, olen yhä Euroopan kaduilla tapaamassa naisia kaikista uskontokunnista ja auttamassa heitä rakentamaan ekumeenista ymmärrystä ja työtä paikallisella tasolla” (Ruth Epting).

 

Marianne Milde, joka johdatti aiheeseen, antoi listan viidestä toiminnallisesta työnäkymästä, joihin keskusteluissa toivottiin löydettävän konkreettisia toimintamalleja. Oli selvää, että laajat aihepiirit nostattavat mielenkiintoisia keskusteluja ja ne koettiin hyvin rakentaviksi ja osallistujia toisiinsa lähentäviksi, mutta aikaa päästä toimintaehdotuksiin käytännön tasolla ei ollut riittävästi. 

 

Aihepiirit olivat:

  1. Naisryhmät: perustaminen, osallistuminen ja johtajuus,
  2. Ymmärrys eurooppalaisuudesta: koordinoinnin ja kommunikaation säilyttäminen, sosiaalinen media, rajojen ja muurien purkaminen ja feministinen kieli,
  3. Naisten rukousten muodot: hengellisyys, työskentely oman kirkon parissa, kristittyjen ykseys ja teologiset keskustelut,
  4. Taistelu tietämättömyyttä ja epäluottamusta vastaan: rauha ja oikeudenmukaisuus, uskallus kohdata vastakkainasettelut ja negatiivisuus keskusteluissa
  5. Naisten oikeudet: ihmisoikeudet, pakolaiset, maailman ilmasto, poliittiset ja taloudelliset kysymykset, köyhyys-rikkaus-reilu-kauppa ja itä-länsi, pohjoinen-etelä ulottuvuus.

 

Yleisessä keskustelussa mainittiin mm. vuoden 2016 Lundin sopimus (ihmisyyden perspektiivit!), jonka viiden kohdan ohjelmaa olisi mahdollisuus hyödyntää tulevassa työskentelyssä. 1) Keskitytään siihen, mikä meitä jo yhdistää, 2) Ollaan valmiita henkilökohtaiseen muutokseen/uudistumiseen kohtaamisissa toisten muuttamisen sijaan, 3) Pyritään etsimään näkyviä yhteisiä toimintamuotoja ja tapahtumia ja toteuttamaan niitä, 4) Lisätään evankelioimista ja käytetään enemmän Raamattua ja 5) Toimitaan yhdessä diakoniatyössä.

 

On tärkeää havaita, että polttava tekemisen tuli voi myös haavoittaa; aktiiviset tekijät väsyvät ja uusien ihmisten löytäminen on aina haasteellista. Kuinka voimme ratkaista omien yhteisöjemme konfliktit rakentavasti, koska edelleen kannamme mukanamme erilaisia muureja ja historian aikaan saattamia taakkoja? Enemmän kuin koskaan eri sukupolvien yhteinen työ kirkon ja kristillisten yhteisöjen piirissä on ensiarvoisen tärkeää ja sille pitää löytää keinoja. Uskontojen välistä kanssakäymistä emme myöskään saa unohtaa.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors