SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Naiset tyhjällä haudalla

Katolinen teologi, Uuden testamentin tutkija tri Anne Rademacher piti Raamattutuntia varten alustuksen tekstistä Mk 16:1-8 (naiset Jeesuksen tyhjällä haudalla). Hän katsoi tekstin olevan kristillisen uskomme alkuhetkiä ja esitti kysymyksen: missä me olemme suhteessa tähän tekstiin?

 

 Olisiko haudalle menon voinut organisoida toisin; oliko järkevää rynnätä tyhjään hautaan; miksi Markus päättää evankeliumin siihen, että naiset eivät kertoneet tapahtumasta kenellekään? Parityöskentelynä saimme miettiä, minkälaisia asioita me olisimme halukkaita nyt asettamaan öljyastioihimme ja minkälaisia henkilökohtaisia Pääsiäistarinoita olemme kokeneet?

 

Markus kirjoitti evankeliumin noin v. 70, jolloin ei enää voitu kysyä opetuslapsilta, kuinka kaikki oli tapahtunut. Seurakunta kertoi Jeesuksen aikaisista tapahtumista, mutta selkeää oli vain syntymä-elämä-kuolema-ylösnousemus. Tarkkaa tietoa siitä, miten elämä jatkui heti ylösnousemuksen jälkeen, ei ollut. Koska Markus aloitti tekstinsä julistamalla kirjoittavansa Jeesuksesta Kristuksesta, hän ei voinut ulottaa omaa tekstiään ylösnousemuksen jälkeiseen aikaan. 

 

Evankeliumiin on aikojen saatossa tehty kaksi toisistaan poikkeavaa lopetusta, millä halutaan osoittaa mm. se, kuinka opetuslapset lähetettiin Galileaan ja uskovien yhteisö alkoi kasvaa. Emotionaalinen kokemus auttoi ihmisiä säilyttämään uskon Kristuksen uuteen tulemiseen ja teki seurakunnan osalliseksi Kristuksen elämään ja ylösnousemisen tapahtumaan. Matteus ja Luukas kirjoittivat evankeliumit Markusta myöhemmin ja he saattoivat vapaammin kirjoittaa tuosta ihmisten kokemuksesta.

 

Hartauselämä

Talon kaunis kappeli antoi hienot puitteet aamu- ja iltahartauksien pitämiseen. Meillä oli päivien aikana mahdollisuus osallistua evankelisen, ortodoksisen, metodistisen, reformoidun ja baptistikirkon hartauteen eri kielillä perinteiden mukaisesti. Yhdessä rukoileminen ja laulaminen antoivat merkittävän syvyysulottuvuuden tapaamisille ja erilaiset hartaudet vahvistivat yhteistä kokemusta. Mielestäni tämä ulottuvuus oli erittäin onnistunut ja antoi hyvän esimerkin siitä, että erilaisuus on rikkautta ja sitä rikkautta voidaan myös Euroopan Foorumin tilaisuuksissa yhdessä kunnioittaa.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors