SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tapahtuman antia – tulevaisuuden tähyilyä

Tämänvuotinen Itämeren naapurimaiden seminaari oli hyvin suunniteltu ja toteutettu. Yhteisessä palautteessa ainoastaan tulkkauksen osalta todettiin olleen vaikeuksia, erityisesti koska venäjää puhuvia oli suhteessa koko ryhmän kokoon paljon. Kahdenkeskisissä tai pienissä ryhmissä keskusteleminen oli hankalaa eikä tutustuminen ollut helppoa. Mutta toisaalta, juuri venäjää puhuva ryhmä antoi seminaarille uutta ulottuvuutta.

 

Erityisen antoisaksi koettiin ensimmäisen illan tutustumiskierros, mihin oli annettu johdattelevat kysymykset ja parityöskentelynä tehdyt esittelyt antoivat paljon henkilökohtaista tietoa osallistujista. Samoin kaikki esitetyt naistarinat henkilökohtaisista esikuvista ja heistä tehty näyttely oli inspiroiva, uusia ajatuksia herättävä ja hyvin mielenkiintoinen tapa ymmärtää naisten maailmaa ja naishistoriaa. 

 

Minulle henkilökohtaisesti yksi viikon suurimmista kokemuksista oli Wittenbergissä näkemäni kansallinen Reformaation merkkivuoteen liittyvä erikoisnäyttely Luther! 95 aarretta – 95 ihmistä. Näyttely kertoi siitä, kuinka Luther inspiroi ja provosoi ihmisiä ja kuinka hän sen teki – mitkä aarteet ovat koskettaneet Lutheria hänen elämässään kohti reformaatiota, mitä on tapahtunut 500 vuoden aikana ja miten esillä oleviin 95 ihmiseen Lutherin elämäntyö on vaikuttanut. Elämä on kokonaisuus, mikä koostuu kunkin aikakauden ihmisistä ja tapahtumista. Minulle luterilaisuus esittäytyy tuon näyttelyn jälkeen uudenlaisin kasvoin ja suomalaisena ortodoksina olen siitä iloinen.

 

Toivomme, että alueellinen toiminta Euroopan Foorumin alaisuudessa voi jatkua myös tulevaisuudessa. Mahdollisuuksia järjestelyvastuun jakamisesta eri maille keskustellaan edelleen. Suurimmaksi vaikeudeksi ja uhkaksi on muodostumassa puuttuvat taloudelliset resurssit. Saksalaiset emäntämme totesivat, että nyt on jo hyvin vaikea sekä löytää edullisia paikkoja että löytää rahoitusta tällaiselle kansainväliselle toimintamuodolle. Päätöstä mahdollisesta kahden vuoden kuluttua pidettävästä uudesta tapaamisesta ei ole vielä siis tehty, mutta hyviin kokemuksiin vedoten toivomme tälle toiminnalle jatkoa! Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors