SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteerin paikka avoinna Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiossa

Komission pitkäaikaisen pääsihteerin Doris Peschken siirtyessä muihin tehtäviin, hakee Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio palvelukseensa uutta pääsihteeriä.

 

Toimipaikka on Bryssel ja pääsihteeri palkataan viiden vuoden toimikaudeksi alkaen heinäkuussa 2018. Hakijalta odotetaan 7-10 vuotta soveltuvaa työkokemusta ja eurooppalaisen ekumeenisen kentän hyvää tuntemusta. Tehtävässä keskeistä on perehtyneisyys eurooppalaiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan ja rasismin ja syrjinnän vastaisiin linjauksiin.

 

Hakea voivat Euroopan kirkkojen siirtolaiskomitean, Euroopan kirkkojen konferenssin tai Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkkojen jäsenet.

 

Viimeinen hakupäivä on 7. maaliskuuta 2018.

 

Hakuilmoitus:

 

Lue lisää Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiosta:


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors