SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen patriarkan seurue

 

Ekumeenisen Patriarkka Bartolomeos I:n seurueeseen Suomen-vierailulla kuuluvat patriarkaatin edustajina piispoja ja pappeja sekä kahden juhlivan (Viron ja Suomen) ortodoksisen kirkon piispat. Sekä Virossa että Suomessa vietetään kuluvana vuonna ortodoksisen kirkon autonomian 90-vuotisjuhlaa. Patriarkka saapui Suomeen suoraan Viron-vierailunsa jälkeen.

 

Khalkedonin metropoliitta Athanasios

Bostonin metropoliitta Methodios

Arkkidiakoni Theodoros Meimaris

Arkkimandriitta Macarios Griniezakis

Patriarkan sihteeri Symeon Franzelas

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo

Helsingin metropoliitta Ambrosius

Piispat Irja Askola ja Kaarlo Kalliala sekä arkkidiakoni, TT Theodoros Meimaris keskustelevat hartauden jälkeen Pitäjäntuvan pihalla.Joensuun piispa Arseni

Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanus

Tarton piispa Eelija

Pärnun ja Saarenmaan piispa Aleksander

Viron ort. kirkon kansleri Martin Toon

 

 

 

 

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190