SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Peura ”Myös meidän kirkkomme tarvitsee muita kirkkoja”

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu kaksipäiväiseen istuntoonsa Jyväskylässä 5.-6.9. 2017. Avauspuheessaan Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura nosti esiin reformaation merkkivuoden sekä kirkon ekumeeniset suhteet. Hän tarkasteli puheessaan Suomen luterilaisen kirkon ekumeenisia pyrkimyksiä, kun kumppanina ovat olleet Venäjän ortodoksikirkko ja katolinen kirkko.


Monta näkökulmaa reformaatioon
Reformaation merkkivuotta on mahdollista lähestyä eri näkökulmista. Voimme keskittyä historialliseen Lutheriin ja hänen teologiseen ajatteluunsa. Tämä on tarpeellista...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors