SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous 7.1.2021

Jumala, rukoilemme maailman ja USA:n puolesta.

Pyydämme rauhaa ja sovintoa ihmisten välille.

Herra, armahda meitä.

Aamen.

 

Gud, vi ber för världen och USA.

Vi ber om fred och försoning mellan människor.

Herre, förbarma dig över oss.

Amen.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors