SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamatuntekstit ensimmäiseen rukouspäivään 18.1. 2018

Ensimmäinen rukouspäivä 18.1. Kristittyjen ykseyden rukouspäivä


Jesaja 12

Sinä päivänä sinä sanot:

”Minä kiitän sinua, Herra.

Sinä olit minulle vihoissasi,

mutta vihasi väistyi

ja sinä lohdutit minua.

Ja niin Jumala on minun pelastajani.

Minä luotan häneen, en pelkää,

sillä Herra on minun väkeni ja voimani,

hän pelasti minut.”

Te saatte riemuiten ammentaa vettä

pelastuksen lähteistä.

Sinä päivänä te sanotte:

”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa!

Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa,

julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen.

Laulakaa ylistystä Herralle,

valtaisat ovat hänen tekonsa!

Levitköön tieto niistä yli maanpiirin.

Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat!

Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne.”

 

2. Tim. 1: 6–10

Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta.

 

Hän on meidät pelastanut

ja kutsunut pyhällä kutsullaan,

ei meidän tekojemme perusteella

vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti,

jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille

antamalla meille Kristuksen Jeesuksen

ja joka nyt on tullut julki,

kun meidän Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on ilmestynyt.

Hän on kukistanut kuoleman

ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden

lähettämällä maailmaan evankeliumin.

 

Joh. 8: 31–36

Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.” He vastasivat hänelle: ”Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.”Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors