SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seminaari: Seksuaalinen häirintä uskonnollisissa yhteisöissä - Sexuella  trakasserier i religiösa samfund

Seminaari sopii niin seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille, luottamushenkilöille kuin seurakuntalaisille ja on maksuton.


Välkommen - församlingsmedlem, medarbetare, frivilligarbetare,  förtroendeperson! Seminariet är kostnadsfritt.


Aika/tid

la/lö 14.4.2018, 12-16.30

 

Paikka/plats
Helsingin tuomiokirkon krypta, Kirkkokatu 18

Kryptan,  Helsingfors domkyrka, Kyrkogatan 18

 

Ilmoittautuminen/Anmälningar

11.4.2018 mennessä/senast
Kampanjaosoite/kampanjadressen: .

 

Järjestäjät/arrangörer

Työryhmä/arbetsgruppen #totuusvapauttaa #sanningenbefriar #duohtavuohtadahkáfriidjan, Helsingin  seurakuntayhtymän yhteiskunnallinen työ.

Samhälleligt arbete vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, Helsingintuomiokirkkoseurakunta/Helsingfors domkyrkoförsamling.

 

Ohjelma/programmet

12.00 Tervetuloa! Välkomstord! 
Totuusvapauttaa-ryhmä / Sanningenbefriar-arbetsgruppen.

 

12.15 Seksuaalinen häirintä ja sen ehkäiseminen Suomessa, tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen, STM

Arbetet mot sexuella trakasserier i Finland, Tanja Auvinen chef för jämställdhetsenheten på Social- och hälsovårdsministeriet.

 

13.00 #vardeljus-kampanjen i Sverige. Inger Lise Olsen, genderhandläggare i Svenska kyrkan. Vad har gjorts?

Mitä on tehty? Ruotsin kirkon genderasioista vastaava työntekijä Inger Lise Olsen. 
Tulkataan suomeksi.

 

14.00 Kahvi ja sämpylä/kaffe med dopp.

 

14.30 Mitä Suomen ev.lut.kirkossa on tehty?

Läget i Finlands ev.luth. kyrka. Kuulumiset mm. Porvoon hiippakunnasta/Borgå stift, Maria Sten.
Miten Helsingin hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan työryhmät ovat edistyneet?/Hur har arbetet  framskridit i Helsingfors stift och Åbo stift?

 

15.00 Workshop: Millaisia tavoitteita Suomessa? Miten toimitaan?

Hur i Finland i fortsättningen?

Inger Lise Olsenin kanssa työskentelyä/vi visionerar med Inger Lise Olsen, tulkki/tolk Laura Maria Latikka.

 

16.00 #metoo-teologiaa/ #metoo teologi, Heli Inkinen.

 

16.30 Päätös/avslutning.

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190