SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeeninen Neuvosto hakee PÄÄSIHTEERIÄ

Toimi täytetään viideksi vuodeksi 1.11.2020 alkaen. SEN on Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö sekä asiantuntijaelin. 

 

Pääsihteerin tehtävä on johtaa SEN:n toimistoa, edistää Kristuksen kirkon ykseyttä, vahvistaa kirkkojen yhteistä todistusta ja toimia niiden yhteisen äänen kuulumiseksi yhteiskunnassa.

 

 

Toimessa tarvitaan

– teologian maisterin tutkintoa tai vastaavaa asiantuntemusta

– SEN:n jäsen- tai tarkkailijakirkon jäsenyyttä

– hyvää kirkollisen elämän tuntemusta

– perehtyneisyyttä kotimaiseen ja kansainväliseen ekumeniaan

– johtamiskokemusta, talouden tuntemusta ja vuorovaikutustaitoja

– sujuvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa

 

Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 701 mukaisesti.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle osoitetun hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 14.2.2020 klo 16. Osoite: PL 210, 00131 Helsinki tai

 

Lisätietoja: puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma tai varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo (yhteydenottopyynnöt sähköisesti).


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors