SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teol. yo Suvi Korhosen puhe

Suvi Korhonen ja piispa Teemu. 

Rakkaat kristityt, tänään kuultavassa efesolaiskirjeen kohdassa sanotaan: ”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.” Mahtipontisesti vielä lisätään ”hän itse liittää rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi.” Tosiaan, myös näissä arkisissa tiloissa yhdessä tehty työ voi kasvaa Herran temppeliksi, kristillisyyden näkyväksi maamerkiksi, silloin kun Kristus yhdistää meidät.

 

Yhteyden rakennelma, temppeli, ei kuitenkaan saa jäädä vain Etelärannassa törröttäväksi torniksi. Paavi Franciscus sanoi eräässä puheessaan, että Ilmestyskirjan sanat ”Minä seison ovella ja kolkutan” voitaisiin lukea meille herättelynä siihen, että toisinaan Kristus on lukittu kristillisen yhteisön sisälle. Kristus kolkuttaa päästäkseen ulos, ulos kotoisesta ja mukavasta sisäpiiristä.

 

Rohkeasti ulospäin suuntautuvaan kristillisyyteen saamme vaikuttavan esimerkin tänään luettavassa evankeliumissa. Siinä Jeesus saapuu samarialaiseen kaupunkiin, vääräuskoisten kaupunkiin. Kaupungin kaivolla hän tapaa naisen ja puhuttelee tätä pyytäen vettä janoonsa. Tuon ajan juutalaisuudessa tuskin voitaisiin mennä kauemmas mukavuusalueelta, kauemmas kulttuurisen sovinnaisuuden ihanteesta, kauemmas pyhyyden piiristä. Jeesuksen radikaali teko on myös ekumenialle esimerkki siitä, miten todellinen muutos tapahtuu vain silloin, kun ylitetään rohkeasti rajoja, kohdataan ihmiset tasavertaisina ja pyritään ymmärtämään heidän elämänsä kivut ja kysymykset.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on työssään painottanut kristillisen lähimmäisenrakkauden toteutumista kohtaamisen, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kauttta. Sille työlle tänään siunaamme nämä uudet tilat. Rukoillen pyydämme siunausta täällä tehtävälle työlle, työntekijöille ja kaikille, jotka vierailevat tässä toimistossa.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors