SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Laura Reinilä: Mitkä signaalit toimintaympäristössä viestivät väkivallan uhan kasvusta

 

Juuri Ulkoministeriön palveluksesta eläkkeelle jäänyt suurlähettiläs Laura Reinilä on todistanut muutosprosesseja viime vuosikymmenten keskeisissä murroksissa. Hän toimi Suomen suurlähettiläänä Neuvostoliitossa juuri ennen sen hajoamista, Kiovassa oranssin vallankumouksen aikaan, Tunisiassa ennen arabikevättä sekä Libyassa. Suomessa olemme tapahtumien seuraamisessa tiedotusvälineiden varassa, mutta miltä tilanteiden kehittyminen näyttää keskellä murroksen partaalla olevan yhteiskunnan elämää?

 

Reinilän mukaan jälkeenpäin tarkastellessa signaaleja oli nähtävissä, niin Neuvostoliiton hajoamisen, Ukrainan kriisin kuin arabikeväänkin osalta.

 

Kokonaiskuvan hahmottaminen ja tilanteiden etenemisen ennustaminen on hyvin vaikeaa. Kiovalaisten kiristyneet välit moskovalaisiin sukulaisiinsa rauhanomaisen oranssin vallankumouksen jälkeen eivät päätyneet raportoitaviksi.

– Olisi pitänyt ottaa todesta ne signaalit, joita sain jo kymmenen vuotta aikaisemmin, Reinilä toteaa.

 

Yleisestä käsityksestä poikkeavia viestejä on kuitenkin vaikea saada kuuluviin.

– Eihän kukaan olisi ottanut vakavasti viestejäni, sillä ne olisivat poikenneet kovasti Venäjän viestimistä Suomen uutisiin päätyviä tulkintoja. Tuohon aikaan luultiin yleisesti, että venäläiset ovat parhaiten informoituja Ukrainan tapahtumista, Reinilä toteaa.  

 

Puolueellinen lehdistö on jo itsessään vahva signaali. Tämän Reinilä sai kokea lukiessaan käännöstä arabiankielisen lehdistön julkaisemasta jutusta, joka kertoi Reinilän ystävästä.

– Yhdysvaltain lähetystön kielenkääntäjä ei saanut käännetyksi rumaa tekstiä, mutta saksalaisten palkkaamalta kielenkääntäjältä se onnistui. En saanut koskaan kuvottavaa juttua luetuksi läpi. Ystäväni kuvattiin suurrikolliseksi – varkaaksi, homoksi, pedofiiliksi ja ties miksi, Reinilä kertoo.

 

Reinilän mukaan myös perinteiset käsitykset poliittisesta korrektiudesta saavat meidät sulkemaan silmämme uhkaavilta signaaleilta. 

 

– Putinin ensimmäisellä presidenttikaudella uskoimme yleisesti – koska halusimme uskoa niin – että Venäjästä tulee ihmisoikeuksia kunnioittava demokratia kuten muutkin Euroopan maat ovat, sillä eihän muuta hyvää vaihtoehtoa ole oikein olemassa. Nyt olemme saaneet nähdä, että vaihtoehtoja oli jo silloin olemassa.

 

Osa signaaleista on selviä sanallisia viestejä, osa heikosti havaittavia muutoksia. Kaikkia tapahtumia ei luokitella signaaleiksi, vaan niitä pidetään yksittäisinä tapahtumina. Tällaisista tapahtumista Reinilä nostaa esimerkiksi Suomessa tapahtuneet koulusurmat – tunisialaisten näkökulmasta koulusurmat eivät vaikuttaneet käsitykseen suomalaisen koulujärjestelmän laadusta, eikä niiden ajateltu kertovan väkivallan kasvusta yleisesti.

 

Signaaleille tulisi kuitenkin pysyä herkkänä ja huomioita tulisi tuoda julki. Tällöin signaaleja on mahdollista analysoida ja varautua erilaisiin kehityskulkuihin. Kesällä matkustaessaan Tunisiassa Laura Reinilä pani merkille signaaleja yleisestä välinpitämättömyydestä ja anarkiasta: roskaisuus oli lisääntynyt, liikennesääntöjä ei kunnioitettu ja nopeatahtinen rakentaminen viesti korruption kasvusta.

 

Terroristijärjestö Isiksen keväällä ja kesällä tekemät pommi-iskut ovat järkyttäneet yhteiskuntaa ja samalla kurjistumista on aiheuttanut iskuista johtunut turistivirtojen vetäytyminen suosituista matkakohteista. Vaikka väkivalta olisi satunnaista ja se kohdistuisi vain tiettyyn kohteeseen, pelolla voidaan hallita myös näennäisen rauhan aikana.


2015-11-12 Laura Reinilan puheenvuoro.pdfLahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors