SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tapani Ruokanen: Maailma toimittajan silmin

 

Se maailma, jossa toimittaja Tapani Ruokanen ensi kertaa tutustui sanomalehtityöhön, edusti Gutenbergin kirjapainokoneen aloittaman vallankumouksen hedelmää – vielä 50 vuotta sitten Lapin Kansan painotalossa kirjasimet ladottiin käsin painolevyihin. Edelleen katsaus päivän lehtiin paljastaa, mistä maailmalla puhutaan – tai paremminkin on puhuttu. Viestit, joita media välittää, ovat painokoneesta tullessaan historiaa. Se, mikä on ajankohtaista nyt, kulkee sähköisesti ihmisten välillä, globaalin maailman kolkasta toiseen.

 

- Useimpina aikoina ihmiset kokevat olevansa keskellä suurta historiallista draamaa - ja useimmiten he ovat siinä oikeassa, Ruokanen sanoo. 

 

Nytkin näyttää siltä, että jotain suurta on tapahtumassa. Joukkotiedotuksen aika on ohi, kun viestinnästä on tullut monisuuntaista. Tiedon virtaavuus ja läpinäkyvyys antavat äänen myös niille, joilla ei ole suurta valtakoneistoa tai taloudellisia resursseja käytössään. Jaetun viestinnän mekanismeihin kietoutuu toisaalta myös mahdollisuus jalostuneeseen manipulointiin ja propagandaan. Kun tiedon tuottamista ei voida valvoa, avautuu mahdollisuus muokata ihmisen maailmankuvaa. Tätä tehdään, taitavasti ja hienovaraisesti.

– Tiedon ollessa yhdessä tuotettua, mihin toimittajia enää tarvitaan?

– Journalismin tehtävä on yhä edelleen kertoa, miltä maailma näyttää, ketään pelkäämättä ja ketään mielistelemättä”, Ruokanen painottaa.

 

Aina tämä ei ole yksiselitteistä: Tuleeko median julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen pyhää tai saa aikaan väkivaltaisia purkauksia? Journalistin on tunnettava sekä omat, että lukijakuntansa rajat. Ruokasen mukaan ratkaisu eettiseen ongelmaan ei ole sananvapauden rajoittaminen vaan journalistinen kilpailu, jonka pyrkimyksenä on tutkia ja korjata tietoa, ei toistaa. Kilpailun toimiessa journalismikin voi olla totuusyhteisö. Ruokanen myös korostaa, että totuuden vaatimus on sekä tiedon lähteellä, että toimittajalla.

 

Ruokanen sanoo, että vaikka tiedon luonteen muutos haastaa journalismin, digitalisaatiota ja globalisaatiota vastaan ei pidä taistella. Monelta osin digitalisaatio ja globalisaatio ovat kasvun lähteitä. Maailma muuttuu paremmaksi, vaikkeivät otsikot huutaisikaan kehityksestä.

 

– Ihminen on kuitenkin sama. Kysymykset oikeasta ja väärästä, maailman säilymisestä sekä luonnon ja ihmisen tasapainosta eivät lakkaa. Journalismin tehtävä on pilkkoa ongelmat pienemmiksi, käsitettäviksi kysymyksiksi niin, niin, että osaisimme erottaa hyvän ja pahan ja tietäisimme asioiden arvon, emmekä vain niiden hintaa, Ruokanen toteaa.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors