SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kokoava näkökulma - Juha Luodeslampi

 

Loppukommentissaan Juha Luodeslampi kokosi seminaarista nousseet opetussuunnitelman avainsanat. Sanat olivat monilukutaito, monimuotoisuus, taidot, kulttuuri, ajankohtainen, tuore, elämäntaidot. Nykytodellisuus on yhteyksien todellisuutta: miten onnistumme synnyttämään, tukemaan ja arvioimaan elämää kannattelevia verkostoja?

 

Keskeistä onkin, millaisia yhteyksiä ihmisellä on läheisiin mutta myös eri tavalla ajatteleviin ihmisiin. Koulujärjestelmässä tehtävä on kokonaisvaltainen opetus ja elämän tukeminen. 

 

Luodeslampi korosti, että samalla kun kannamme vastuuta oppilaiden tulevaisuuden taidoista, elämäniloa ei voi ladata tulevaisuuteen. Ilo tulee todeksi tässä ja nyt. 

 

Uskonnonopetuksen uudella opetussuunnitelmalla on mahdollisuus kumota virheellinen ja vanhanaikainen käsitys uskonnonopetuksesta.


Kokoava yhteenveto Juha Luodeslampi.pdfLahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors