SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonto ja kehitys – julkaisu kehitysyhteistyöstä ja -tutkimuksesta

Uskonto ja kehitys. Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen -teos julkistettiin 18.1.2016. Kirjan on toimittanut Elina Vuola. Julkaisija on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kirjan artikkelit ovat kirjoittaneet Elina Vuola, Henni Alava, Päivi Hasu, Tapio Leskinen, Petri Merenlahti, Maria Palmusaari, Mari-Anna Pöntinen, Auli ja Mika Vähäkangas.

 

Julkistamistilaisuudessa teosta kommentoivat Anja Nygren HY:n kehitysmaatutkimuksen oppiaineesta, Olli Ruohomäki Ulkoministeriöstä ja Rolf Steffansson Suomen Lähetysseurasta. Kirjaa pidettiin tärkeänä, koska vastaavaa uskonnon ja kehityksen suhteita tarkastelevaa kirjaa ei ole aikaisemmin ollut suomeksi saatavilla.

 

Anja Nygren nosti esiin nimenomaan uskonnon ja kehityksen tutkimuksellisen näkökulman, jota hän piti hyvänä ja toivoi tältä alalta lisää tutkimusta. Olli Ruohomäki kommentoi kirjaa ministeriön näkökulmasta ja piti sitä myös miellyttävänä lukukokemuksena.

 

Rolf Steffansson yhtyi edellisiin ja nosti esiin myös ajatuksen siitä, että itsekriittinen lähestymistapa kirkkojen ulkomaisessa työssä itseohjautuvasti myös korjaa linjauksia. Hän painotti arvopohjan vaikuttavuutta kaikessa kehitysyhteistyössä. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä, teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa.


Lue .


Auli Vähäkangas, Maria Palmusaari, Henni Alava, Mika Vähäkangas, Elina Vuola, Petri Merenlahti, Mari-Anna Pöntinen, Tapio Leskinen ja Päivi Hasu. Kuva: Jorma Kuitunen.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors