SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonto on kokemuksellinen ja intohimoinen oppiaine 

Opetusministeri Krista Kiuru ei ottanut seminaarissa kantaa uskonnonopetuksen tulevaisuuteen. Hän sanoi pitävänsä uskontotunteja ensi sijassa eettisen pohdinnan paikkana. Kuva: Pekka Rantakari.

 

Otsikko on saatu dosentti Jyri Komulaisen puheenvuorosta 25.10.2013 Helsingin ortodoksisen seurakunnan salissa, jossa järjestettiin suuren yleisömenestyksen saanut korkeatasoinen seminaari tulevaisuuden uskonnonopetuksesta.

 

Seminaarin puheenvuoroissa oman uskonnon opetuksen katsottiin vahvistavan monikulttuurisuutta, oppilaiden henkistä kasvua ja eettistä pohdintaa.

 

Lue lisääSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors