SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vetoomus kehitysyhteistyön puolesta - Upprop för biståndet

 

Me allekirjoittaneet vastustamme hallituksen kaavailemia rajuja leikkauksia kehitysyhteistyöhön. Kerro Suomen päättäjille, että maailman heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat meidän tukeamme.


 

Vi, de undertecknade, motsätter oss de stora nedskärningarna i biståndet som regeringen planerar. Tala om för Finlands regering att de mest utsatta i världen behöver vårt stöd.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors