SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Viimeinen Näköala - Det sista nummret av Utsikt

  • Näköalan ilmestyminen päättyy käsillä olevaan numeroon. 
    Det sista nummret av tidningen Näköala-Utsikt finns att läsas här.
  • Lue lehdentekijöiden tunnelmista viimeisen numeron äärellä. Katseita luodaan myös tulevaan. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors