SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yksi Kristus - monta laulua

Ekumeeninen lauluilta Yksi Kristus – monta laulua pidettiin Helsingin vapaakirkossa Annankadulla 19.11.2012. Tilaisuus keräsi neljäkymmentä osanottajaa. Sirkku-Liisa Niemi oli valmistanut ohjelman, ja hän vastasi sen toteutuksesta.

 

Ortodoksista kirkkolaulua esitteli Helsingin ortodoksisen seurakunnan Espoon kanttori, isä Petri Hakonen, vapaan kristillisyyden (Suomen vapaakristillisen neuvoston kuusi jäsenyhteisöä: Suomen Adventtikirkko, Suomen Baptistikirkko, Suomen Helluntaikirkko, Suomen Metodistikirkko, Suomen Pelastusarmeija ja Suomen Vapaakirkkoa)lauluja Hengellisen laulukirjan pohjalta esitteli Vapaaseurakunnan pastori Pentti Kuismanen.

 

Katolisen kirkon uutta Cantemus-laulukirjaa esitteli katolisen Helsingin hiippakunnan liturgisen toimikunnan jäsenenä ja laulukirjan toimituskunnassa toiminut Kaarina Koho. Säestäjinä toimivat Martti Laitinen, vapaaseurakunnasta kuoronjohtaja Seppo Partti ja katolisesta Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnasta urkuri Marko Pitkäniemi.

 

Moniääninen laulu onnistui helposti, ja tilaisuudesta saatiin paljon myönteistä palautetta.

 

Jaakko Rusama


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors