SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Blogit / Bloggar

Blogistit kirjoittavat ajankohtaisesta ja itselleen läheisestä ekumeniaan ja kristillisyyteen liittyvästä aiheesta. Blogisteina ovat Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttunen, Pielaveden ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra Arto Penttinen ja itsenäinen teologi Pekka O.M. Leivo.Toivomme, että ekumeenisten keskustelijoiden määrä näillä sivuilla laajenee.


Ekumeenisen vastuuviikon ensimmäisenä päivänä, rauhan,
ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivänä 24.10.2016 alkaa
blogisarja muukalaisuudesta. Sarja valottaa muukalaisuutta eri näk...
Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri, rovasti Heikki Huttunen pohdiskelee blogissaan elämänmakuista ekumeniaa Brysselin perspektiivistä. Heikki Huttunen on Suomen ortodoksinen pappi. Ennen toin...
Pekka on helluntailainen, joka määrittelee itsensä itsenäiseksi teologiksi. Vuonna 1996, väitellessään New Agerina kristittyjä vastaan Helsingin rautatieasemalla hän kohtasi Jumalan yliluonnollisesti...
Blogisti on Pielaveden ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra. Ennen nykyistä tehtävää hän on toiminut pappina Iisalmessa, Pielavedellä Vieremällä ja Maaningalla.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors