SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirjoittajat
Sari Essayah (1)
Mari-Anna Pöntinen (1)
Mr. Ahmed Shaheed (1)
Janina Hasenson (1)
Kari Mäkinen (1)
Teemu Sippo (2)
Talvikki Ahonen (2)
Mikael Sundkvist (2)
(4)
Sanna Ylä-Jussila (8)
Pekka O. M. Leivo (32)
Arto Penttinen (99)
Heikki Huttunen (110)
Blogit ajan mukaan
2017 Syyskuu (1)
2017 Elokuu (2)
2017 Kesäkuu (4)
2017 Huhtikuu (1)
2017 Maaliskuu (1)
2017 Lokakuu (1)
2017 Tammikuu (1)
2016 Helmikuu (1)
2016 Joulukuu (2)
2016 Marraskuu (2)
2016 Lokakuu (5)
2015 Syyskuu (4)
2015 Elokuu (1)
2015 Kesäkuu (4)
2015 Maaliskuu (2)
2015 Helmikuu (3)
2015 Joulukuu (1)
2015 Marraskuu (2)
2015 Tammikuu (2)
2014 Syyskuu (3)
2014 Elokuu (1)
2014 Toukokuu (2)
2014 Huhtikuu (1)
2014 Maaliskuu (4)
2014 Joulukuu (1)
2014 Lokakuu (1)
2013 Syyskuu (2)
2013 Heinäkuu (1)
2013 Kesäkuu (1)
2013 Huhtikuu (1)
2013 Maaliskuu (2)
2013 Helmikuu (1)
2013 Joulukuu (2)
2013 Marraskuu (3)
2013 Lokakuu (1)
2013 Tammikuu (2)
2012 Syyskuu (5)
2012 Elokuu (3)
2012 Kesäkuu (4)
2012 Toukokuu (7)
2012 Huhtikuu (2)
2012 Maaliskuu (2)
2012 Helmikuu (2)
2012 Joulukuu (1)
2012 Marraskuu (5)
2012 Lokakuu (3)
2011 Syyskuu (1)
2011 Elokuu (3)
2011 Heinäkuu (1)
2011 Kesäkuu (2)
2011 Toukokuu (2)
2011 Huhtikuu (4)
2011 Maaliskuu (2)
2011 Helmikuu (1)
2011 Marraskuu (2)
2011 Tammikuu (3)
2010 Syyskuu (4)
2010 Elokuu (1)
2010 Kesäkuu (1)
2010 Toukokuu (5)
2010 Huhtikuu (3)
2010 Maaliskuu (8)
2010 Helmikuu (5)
2010 Joulukuu (5)
2010 Marraskuu (2)
2010 Lokakuu (1)
2010 Tammikuu (2)
2009 Syyskuu (3)
2009 Elokuu (5)
2009 Heinäkuu (1)
2009 Kesäkuu (2)
2009 Toukokuu (5)
2009 Huhtikuu (3)
2009 Maaliskuu (7)
2009 Helmikuu (2)
2009 Joulukuu (5)
2009 Marraskuu (4)
2009 Lokakuu (7)
2009 Tammikuu (7)
2008 Syyskuu (6)
2008 Elokuu (5)
2008 Heinäkuu (2)
2008 Kesäkuu (4)
2008 Toukokuu (9)
2008 Huhtikuu (3)
2008 Maaliskuu (2)
2008 Helmikuu (4)
2008 Joulukuu (5)
2008 Marraskuu (7)
2008 Lokakuu (3)
2008 Tammikuu (2)

Maanpakolaisuuden Babylonia

Pääsiäiseen johtavana paaston aikana ortodoksisissa kirkoissa lauletaan Psalmi 137. Siinä kuvataan israelilaisten tuskaa heidän jouduttuaan maanpakolaisuuteen Babyloniaan: Virtojen varsilla Babyloniassa me istuimme ja itkimme, kun muistimme Siionia. Ps. 137:1

 

Uudet herrat, joko ivaillen tai piristystä ehdottaen, kehottivat heitä laulamaan ja iloitsemaan. Israelilaiset eivät tähän suostuneet vaan säästivät Siionin laulut päivälle, jona he olisivat jälleen Jerusalemissa. Heille ainoa mahdollinen laulu oli täynnä kaipuuta takaisin pyhään kaupunkiin:

Rannan pajuihin me ripustimme lyyramme. Ne, jotka meidät olivat sinne vieneet, vaativat meitä laulamaan, ne, joiden orjuudessa me vaikeroimme, käskivät meidän iloita ja sanoivat: "Laulakaa meille Siionin lauluja!" Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla?

Jerusalem, jos sinut unohdan, kadotkoon käteni voima! Tarttukoon kieleni kitalakeen, ellen sinua muista, ellen pidä ylimpänä ilonani sinua, Jerusalem!
Ps. 137:2-6

 

Psalmi istuu luontevasti paastoa viettävien hengelliseen maisemaan. Teologinen selitys psalmin metaforisesta tulkinnasta ei ole tarpeen. Rukoilija ymmärtää vaistomaisesti, että hän on pakolaisena maassa, joka on etääntynyt Jumalan kaupungista. Vaivatta hän kääntää israelilaisten muinaisen kaipuun Jerusalemiin omaksi kaipuukseen Jumalan luokse.

 

Psalmin 137 laulaminen paaston aikana edustaa itäistä liturgista eetosta parhaimmillaan. Meidän aikanamme psalmin metaforista käyttöä häiritsee reaalimaailma. Psalmin Babylonia olkoon kuva langenneesta maailmasta. Mutta mitä tehdä muinaisen Babylonian alueen nykytilanteen kanssa? Juuri sieltähän ihmiset lähtevät pakoon ja joutuvat maanpakolaisuuteen kauaksi, jopa Suomeen. Kuinka sovittaa näitä kahta Babylonia yhteen?

 

Nykytilanne tekee mahdottomaksi piiloutumisen metaforiseen Babyloniaan. Rukoilija kaipaa syystä taivaalliseen Jerusalemiin, mutta ei voi sulkea silmiänsä meneillään olevalta murhenäytelmältä ilman että oma pääsy hengellisen kaipuun kohteena olevaan kaupunkiin olisi vaarassa. Monet kohdat Raamatussa varoittavat sellaisesta Jumalan palvelemisesta, joka on autuaallisen välinpitämätön ihmisten hädälle.

Silmien avaamiseksi rukoilija ei saa jättäytyä vain Psalmin 137 varaan. Sen rinnalle on hyvä ottaa joku Vanhan testamentin profeetoista. 

 

Esimerkiksi Aamos: Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.

Aamos 5:23-24

 

Liturgisesta kauneudesta voi helposti lumoutua. Jeesus, joka tuli toteuttamaan lain ja profeetat, asettui kodittoman asemaan (Matt. 25:35). Vapautuminen Babyloniasta tulee mahdolliseksi vain hädänalaisten palvelemisen kautta.

 

Isä Mikael Sundkvist

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190