SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Näköala 2-3 / 2007

Usko lihaksitulleeseen Jumalaan avaa silmät Luojan läsnäololle luotujensa keskellä. Kristityn olisi palveltava jokaista ihmistä niin kuin Jumalaa, nähtävä Kristuksen kasvot kaikissa lähimmäisissä. Kristuksen kuolema ja ylösnousemus ovat kristitylle tosiasioita, jotka haastavat hänen elämäntapansa ja kutsuvat hänet samalle ristin tielle, kärsimysten läpi toivoon ja elämän voittoon. Pyhässä Hengessä Kolmiyhteinen Jumala on läsnä ja ihminen pääsee osalliseksi Jumalan luomattomista energioista, ja hengellinen ja eettinen kasvu on mahdollista. Kristityt elävät tietoisina viimeisistä ajoista: joka päivä heidän pitäisi elää niin, että ovat valmiita siihen, kun ajat täyttyvät ja Kristus tulee takaisin, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita

 


Näköala-Utsikt 2-3/2007

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors