SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Näköala 4 / 2007

Ekumenialla on laaja kannatus Suomessa. Hengellisyyden suvaitsevaisena, mutta epämääräisenä ilmiönä sen allekirjoittaa varmaan lähes jokainen kadunmies. Selkeämpänäkin kristittyjen ykseysaatteena siihen samastuu seurakunta-akviivien suuri enemmistö. Ekumenia edistyy maassamme. Mielikuvat ja tiedot toisten kirkkojen elämästä tarkentuvat ja vääristyneisiin ennakkoluuloihin törmää vain harvoin. Ekumenia suosion ja Näköalan ekumeenisen annin ainutlaatuisuuden valossa on outoa, että lukijan käsissä on nyt viimeinen Näköala-lehti. Syyo ovat ensi sijassa käytännölliset, lue taloudelliset. Näköalalla on viime vuosina ollut 1 500 kappleen painos, josta osoitteellinen jakelu 1 200 kpl. Lehdellä on kuitenkin vain 70 maksavaa tilaajaa. Muille lehti menee maksuttomana palveluna, osana ekumeenisen neuvoston työtä. SEN:n talous perustuu tällä haavaa yksinomaan jäsenkirkkojen ja parin tarkkailijana olevan yhteisön avustuksiin. Niistä riittää vain pieni osa viestintään. Näköalan julkaiseminen, puhumattakaan lehden kehittämisestä olisi ylivoimaista SEN:n tämänhetkisillä voimavaroilla.

 

Lue viimeinen Näköala:

 


Näköala-Utsikt 4 / 2007
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors