SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådets kontaktuppgifter

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF)

Finnish Ecumenical Council

 

Södra kajen 8
PB 210
00131 Helsingfors

 

FO-nummer: 0216994-2

Bankförbindelse:

Mari-Anna Auvinen  040 134 1977IBAN FI85 1018 3000 0744 03

BIC: NDEAFIHH

 


Generalsekreterare / General Secretary

Mari-Anna Auvinen

 +358 40 134 1977

 
Suvi-Tuulia Vaara 040 637 1244
Informations- och verksamhetskoordinator

Suvi-Tuulia Vaara

+358 40 637 1244

 


Anna Hyvärinen 040 734 3754Ansvarsveckans koordinator / Campaign Coordinator

Anna Hyvärinen

+358 40 734 3754

Perry Johansson 040 734 4015

Kassaförvaltare / Treasurer

Perry Johansson

+358 40 734 4015
 


Oikoumene-logo kan fritt användas i ekumeniska sammanhang och andra tillfällen och projekt som befrämjar de kristnas enhet.  Ekumeniska böneveckans plansch kan  användas i kommunikationen kring böneve...
Länkar till några internationella, nordiska och inhemska ekumeniska aktörers webbplatser.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors