Vardagsliv och tro - Nordisk ekumenisk kvinnokonferens, Helsingfors 16-19 augusti 2012

 

Drygt 80 kvinnor från fyra nordiska länder var samlade i Helsingfors den 16-19 augusti 2012 till ekumenisk kvinnokonferens. Deltagarna kom från Island, Norge, Sverige och Finland. Temat för konferensen var Vardagsliv och tro, ett tema som behandlades ur många synvinklar. Konferensen hölls på kulturcentret Sofia där den ortodoxa andligheten fick särskilt stor synlighet. Den här infallsvinkeln gav en ny synvinkel till den långa raden av ekumeniska kvinnokonferenser som hållits. Deltagarna var glada över detta och ser framemot nästa konferens.

 

Läs mer,

 

 

Konferensprogram

 

Torsdag 16 augusti

 

         Ankomst fram till lunch

 

13.00 Lunch

 

14.00

Öppnande och presentation

NEKK:s ordförande, prosten Kirsten Almås, Norge

Teol. sekreterare Gunnel Borgegård 
Metropoliten Ambrosius

 

14.30

Women's Everyday Wisdom Theology

         TD Pauliina Kainulainen

         Samtal

 

16.00

Kaffe

 

17.00

Stenar i våra liv – samtal i grupper

 

19.00

Middag

 

20.00

Vattenvälsignelse vid stranden

          Metropoliten Ambrosius 
          Kantor Tatjana Wilenius
          Ortodox sånggrupp

 

Fredag 17 augusti 

 

Frukost

 

Deltagarna packar lunchpaket från frukostbordet

 

8.30 

Morgonbön i Heliga Vishetens kapell

 

9.00  

Motstånd och hängivenhet

Författaren Anita Goldman

 

10.30

Utfärd till Helsingfors centrum och till Esbo

 

11.00

Tempelplatsens kyrka (den s.k. Bergkyrkan, som är nedsprängd i berget)

 

12.00

Helsingfors domkyrka
         Orgelmusik

 

12.20

Vardagsliv och tro - samtal i domkyrkan

         Välkomstord, ledande kaplan Marja Heltelä

         Samtal mellan biskopen
         Solveig Fiske och  
         pastor Pia Kummel-Myrskog.

 

13.30

Packad lunch

 

          Fri tid i Helsingfors

 

16.00

Avresa från domkyrkotorget till Esbo

 

16.30

Ortodoxa kyrkan av Helige Herman av Alaska
         Kvinnliga helgon i ikonkonsten 

         Ikonmålare Helena Nikkanen
         Generalsekreterare Heikki Huttunen

 

17.30

Återresa till Sofia

 

18.30

Middag

 

19.30

Den finska folksjälen 
         • Kvinnor i Kalevala – poesi och prosa 
         • Musik med kantele och jouhikko samt runosång 
         Pastor Tiina Komulainen
         Musiker Outi Pulkkinen

 

Lördag 18 augusti

 

         Frukost

 

         Deltagarna packar lunchpaket från frukostbordet

 

8.30

Morgonbön i Heliga Vishetens kapell

 

9.15

Vad finns det kvar att göra?
        Minister Elisabeth Rehn
        Dr. Guðrún Pétursdóttir
        Samtalsledare:
        Pastor Sigrún Óskarsdóttir

 

10.45

Avfärd med buss till Borgå

 

12.00

Borgå domkyrka

Guidad visning 

 

12.45

Kaffepaus i domkapitlet
         med biskop Björn Vikström


         Fri tid i Borgå

 

15.45

Fredrika och Johan Ludvig Runebergs hem

Guidad visning

 

16.30

Återresa med buss till Sofia

 

18.30

Middag

 

20.00

Festafton 
         Program från olika nordiska länder

         Kvällsbit

 

Söndag 19 augusti


         Frukost

 

9.00  

Kreativt bibelarbete 
       Ass. professor emerita Gunvor Lande

 

11.00

Ekumenisk gudstjänst

 

12.00

Summering

 

12.30

Lunch 


         Avresa

  

Konferensplats

erbjuder en lugn och naturskön omgivning på Kallviksudden i östra Helsingfors. Kulturcentret Sofia bevarar den ortodoxa kulturtraditionen och främjar värdediskussion i samhället. Sofia vill även främja ekumenik och mötet mellan den östra och de västra kristna traditionen.

 

Både från Helsingfors centrum och från Helsingfors-Vanda flygfält är det ca 15 km till Sofia.

Adress: Kallvikintie - Kallviksvägen 28, FI-00980 Finland.

 

Medverkande

Metropoliten Ambrosius, biskop i Helsingfors stift, Ortodoxa kyrkan i Finland
Gunnel Borgegård, teologisk sekreterare, Sverige
Solveig Fiske, biskop i Hamar stift, Den norska kyrkan
Anita Goldman, författare och journalist, Sverige
Heikki Huttunen, generalsekreterare, Ekumeniska Rådet i Finland, ortodox präst 

Tiina Komulainen, musikmagister, pastor, Ev.-luth. kyrkan i Finland

Pia Kummel-Myrskog, pastor, ledande branchsekreterare, Ev.-luth. kyrkan i Finland
Gunvor Lande, teol. dr. assisterande professor emerita, Universitetet i Agder, Norge 
Tatjana Wilenius, kantor, Ortodoxa kyrkan i Finland
Helena Nikkanen, ikonmålare, Ortodoxa kyrkan i Finland
Sigrún Óskarsdóttir, pastor, Islands kyrka
Guðrún Pétursdóttir, doktor i samhällsvetenskap, direktör för Institutet för hållbar utveckling, Reykjaviks Universitet 
Outi Pulkkinen, musiker, musikmagister,

forskarstuderande, Finland

Elisabeth Rehn, minister, ordförande för Offerfonden vid Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag, Finland 
 

Programmet i Helsingfors domkyrka - orgelmusik och samtal mellan biskoparna - 17 auguisti kl 12-13.30 är öppet för allmänheten och anordnas i samarbete med domkyrkoförsamlingen.

 

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté, NEKK, är ett nätverk inom Ekumenik i Norden vid Sveriges Kristna Råd. NEKK bildades 1990 för att nordiskt och ekumeniskt främja kvinnors roll och ställning i kyrka och samhälle, öka kvinnors delaktighet i beslut, arbeta mot våld mot kvinnor, mot könsdiskriminering och ekonomisk orättvisa.

Konferensavgift

Program, kost och logi i dubbelrum: 390 € / pers.
Program, kost och logi i enkelrum:   520 € / pers.

Program och kost: 250 € / pers.

 

Fakturan sänds i förväg och konferensavgiften betalas senast 13 juli

Vid avbokning p.g.a. sjukdom returneras avgiften.

 

Observera! 

Konferensen är nu fullbokad. Du kan anmäla dig via blanketten och ditt namn kommer på väntelistan. Arrangörerna kontaktar dig snarast möjligt.

Information och upplysningar:

 

+358 40 734 3960

  

Hjärtligt välkommen!

 

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté

Sveriges Kristna Råd

Ekumeniska Rådet i Finland

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ortodoxa kyrkan i Finland

Den norske kirke

Norsk Økumenisk Kvinneutvag i Norges Kristne Råd

Svenska kyrkan

Islands kyrka

KFUK-förbund Finland