SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ketko

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on järjestänyt Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelmaa Ketkoa vuodesta 1983 alkaen. Ketkokurssi toteutetaan vuosittain ja uusi kausi alkaa jälleen syyskuussa Helsingissä ja Joensuussa. Ketko sopii yli 18-vuotiaille, eri-ikäisille opiskelijoille sekä aihepiiristä muutoin kiinnostuneille.

 

Ketkossa opitaan ekumeenisesta toiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kouluttajina toimivat teologian ja eri yhteiskunnallisten alojen asiantuntijat sekä eri kirkkojen työntekijät ja käytännön toimijat. Lukuvuoden kestävä kurssi sisältää kontaktiopetusta neljä viikonvaihdetta sekä kotitehtäviä.

 

Esimerkiksi Ketkokurssilla 2015–2016 kurssilaiset muun muassa oppivat ekumenian perusteista, ortodoksisen kirkon itseymmärryksestä, kansainvälisyydestä luterilaisessa kirkossa sekä vapaa kristillisistä yhteisöistä, tutustuivat Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton toimintaan, Dominikaanisen sääntökunnan elämään Suomessa, kirkkojen EU-toimintaan, Kirkkojen Maailmanneuvoston uuteen lähetysasiakirjaan "Yhdessä kohti elämää", Vastuuviikkoon ja EAPPI-ohjelmaan, sekä osallistuivat luterilaisen kirkon, katolisen kirkon, anglikaanisen kirkon ja ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämään.

 

Ketkokurssi kantaa pitkälle. Kurssilta saa valmiuksia erilaisiin kansainvälisiin kirkkojenvälisiin tapaamisiin ja konferensseihin sekä perustan paikallisekumeeniseen toimintaan osallistumiseen. Ketko on myös matka omaan itseen, sillä kohtaamiset ja kurssin hengellinen anti herättävät pohtimaan omaa identiteettiä kristittynä.

 

Yksi kurssilainen on kuvannut omaa osallistumistaan näin: Matka kasvatti sellaista kristillistä itsetuntemusta, jonka pohjalta tiedän paremmin, kuka kristittynä olen, ja voin siten vakaasti ja avoimesti kohdata niin toisen kristityn kuin toisten uskontojen edustajan tai uskonnottoman.

 

Kurssista saa myös todistuksen, jolla on merkitystä haettaessa kirkkojen kansainvälisiin tehtäviin. 

 

Kurssiviikonvaihteet alkavat perjantai-iltaisin ja päättyvät sunnuntai-iltapäivisin. Katolinen ja anglikaaninen viikonvaihde on Joensuun ja Helsingin kurssien yhteinen. Kurssiin kuuluu myös kotitehtävinä tehtäviä lyhyitä esseitä. Kurssi on maksuton, mutta matkat, majoituksen ja ateriat osallistujat järjestävät itse.

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190