SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Taiteilijoiden ikonimaalauskurssille SEN:n apuraha

Kuvataiteilija tiina malinen-woodward ja ikonimaalauksen opettaja antti narmala saivat 14.12.2009 Suomen Ekumeeniselta Neuvostolta apurahan ikonimaalauskurssia varten. ikonimaalauskurssi Katso ikonia järjestetään yhdessä taidemaalariliiton kanssa kesällä 2010 Porvoossa ja toteutetaan ekumeenisessa hengessä.  

 

Kurssi suunnataan ammattitaiteilijoille, joita perehdytetään ikonimaalauksen ilmaisuun ja tekniikkaan. kurssilla tutustutaan ikoniteologiaan ja keskustellaan ekumeenisessa hengessä uskonnon merkityksestä omalle taiteelle.

 

Kurssin järjestämistä varten taiteilijat saivat 3 000 euron suuruisen apurahan Myllyjärven ekumeenisen keskuksen isä Robert de Caluwén muistorahastosta, jonka pääoma karttui isä Robertin muiston kunnioittamisesta hänen hautajaisiinsa liittyen.

 

Isä Robert de Caluwé kuoli 91-vuotiaana 21.4.2005. hänen elämäntyönsä merkitys suomalaiselle ekumenialle ja taide-elämälle oli merkittävä. Moni ikoninmaalaussukupolvi ehti saada oppinsa häneltä. Hän oli myös ekumeenisen rukousviikon aktiivi ja juurrutti perinteen maahamme.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190