SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen teko -tunnustus – Utmärkelsen Ekumenisk gärning

Vuoden ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat yhdessä. Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Ehdotukset osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 31.8. mennessä: 

 

SEN:n hallitus päättää tunnustuksen saajan ja kunniakirja luovutetaan SEN:n syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa.

 

Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas årligen. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vidare strävanden efter Kristi kyrkas synliga enhet.


Utmärkelsen kan beviljas till ett projekt eller en idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en eller flera församlingar. Man kan belöna både nya idéer och ekumenisk kontinuitet och uthållighet.

 

Alla kan ge förslag på mottagare till utmärkelsen. Förslagen sänds senast 31 augusti till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland: 

 

ERF:s styrelse besluter om mottagaren och diplomet överlämnas vid ERF:s höstömöte, som hålls i oktober eller november.

 

Ekumeeninen teko -tunnustuksella palkitut

2011

Forssan katukirkkoyhdistys ja sitä tukevat seurakunnat

2012

Turun Helluntaiseurakunta ja Turun Mikaelinseurakunta yhteisestä 90-vuotisjuhlasta v. 2011. 

2013

Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman vapaaehtoiset

2014

Lapinlahden Yhteyspäivät, Lapinlahden ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta

2015

Työryhmä Lohjan ekumeeniset naiset ja edustamansa seurakunnat sekä kolme lohjalaista koulua

2016

Studium Catholicum, Helsinki

2017

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ja Turun Martinseurakunta

2018

Ekumeeninen pääsiäisvaellus Kuopion alueella

 


Vuosittain jaettavan tunnustuksen Ekumeeninen teko sai tänä vuonna Kuopion alueella järjestetty ekumeeninen pääsiäisvaellus. Kunniakirjat luovuttivat SEN:n syyskokouksessa Jyväskylässä 12.11.2018 puhe...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston satavuotisjuhlassa tuomiokirkon kryptassa palkittiin Ekumeeninen teko -tunnustuksella Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ja Turun Martinseurakunta. 
Studium Catholicum palkittiin vuoden 2016 Ekumeeninen teko -tunnustuksella. Palkitseminen tapahtui Kuopiossa 10.10.2016 Suomen Ekumeenisen
Neuvoston (SEN) syyskokouksessa. Perusteluissa SEN:n halli...
Työryhmä Lohjan ekumeeniset naiset ja edustamansa seurakunnat sekä kolme lohjalaista koulua palkittiin vuoden 2015 Ekumeeninen teko -tunnustuksella. Palkitseminen tapahtui Porissa 26.10.2015 Suomen Ek...
Lapinlahdella on liki kymmenen vuoden ajan järjestetty Yhteyspäiviä. Järjestäjät ovat Lapinlahden ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta. Suomen Ekumeeninen Neuvos...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on myöntänyt Taizé Helsinki 2012 -tapahtumalle Ekumeeninen teko 2012 -tunnustuksen. Kunniakirjat luovutettiin Helsingin Vanhassa kirkossa 18.4.2013.
Turun Mikaelinseurakunta ja Turun Helluntaiseurakunta saivat yhdessä
Ekumeeninen teko 2011 -tunnustuksen yhteisestä 90-vuotisjuhlan viettämisestä
viime vuonna. Tunnustus julkistettiin Suomen Eku...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi kevätkokouksessaan 28. huhtikuuta 2011 Ekumeeninen teko 2010 -tunnustuksen Forssan Katukirkkoyhdistykselle. Tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors